Chuyển đến các cuộc thi

Đấu trường

Lấy cảm hứng từ nội dung thành công của các cuộc thi trước

Cuộc thiTên người chiến thắngNội dung chiến thắng
Crash Test: Try, Review & Win (October 2021)
Versus Battle (June 2021)
1st place — Shane Barker
2nd place — Manas C
3rd place — Franklin Nwangene
February Contest (February 2021)
1st place — Manoj
2nd place — Mohit Bhargav
3rd place — Shubham Chopra & Surbhi Chopra