Chúng tôi đang sử dụng Impact Radius! Nhấp vào đây để tham gia

Nhận thưởng từ mỗi bước trên hành trình

Kiếm 200 đô la với mỗi lượt bán, $10 cho mỗi bản dùng thử mới, $0.01 cho mỗi người dùng mới đăng kí

30%
Các công ty trong danh sách Fortune 500 sử dụng Semrush như công cụ tiếp thị của họ
7 Triệu
Các chuyên gia về tiếp thị đã sử dụng Semrush
14
Giải thưởng quốc tế - Bộ phần mềm SEO tốt nhất
12 Tỷ
Từ khóa trong bộ dữ liệu của chúng tôi

Cách thức hoạt động

Tham gia

Đăng ký qua Impact Radius

Quảng cáo

Quảng bá với các sáng tạo độc quyền từ Semrush

Thu về

Nhận được thù lao với mỗi thao tác được thực hiện

Tại sao nên chọn chúng tôi

Hơn 40 công cụ

Quảng bá bộ công cụ từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế với hơn 7,000,000 người dùng

Phần thưởng cho mỗi bước

Kiếm 200 đô la với mỗi lượt bán được gói đăng ký Semrush, 10 đô la cho mỗi bản dùng thử mới và 0,01 đô la cho mỗi người dùng mới đăng kí

Đội ngũ chuyên môn

Các nhà quản lý tài khoản của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn

Bạn có phải là người phù hợp?

Nhà phân phối nội dung

Soạn thảo nội dung về SEO, PPC, PR, marketing, content marketing? Hãy kiếm tiền bằng cách quảng cáo Semrush trên blog/mạng xã hội của bạn hoặc các kênh khác

Đại lý

Giới thiệu Semrush cho khách hàng của bạn và nhận hoa hồng đặc biệt

Chuyên gia về quảng cáo tìm kiếm trả phí

Chạy các chiến dịch với các trang đích dùng thử miễn phí trong 7 ngày và các biểu ngữ được thiết kế sẵn

Người tạo khóa học/Giáo sư

Bạn đang xây dựng các khóa học, hội thảo trực tuyến hoặc dạy tiếp thị/SEO? Hãy kèm quảng cáo Semrush bằng các liên kết, bạn có thể tăng trưởng bán hàng và kiếm tiền

Nhà tổng hợp dữ liệu

Sử dụng API của Semrush để kiếm tiền với Chương trình đại lý của Semrush

Nhà tiếp thị toàn diện

Tiếp cận nhiều nguồn đa dạng để quảng bá Semrush và kiếm tiền với Chương trình Đại lý Semrush

Lý do khiến các nhà liên kết hàng đầu lựa chọn chúng tôi

Slide 1 of 6
 • Anil Agarwal

  Anil Agarwal

  Content Publishers

  Founder of bloggerspassion.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  The Semrush Affiliate Program is great for two reasons: you earn excellent payouts with each referral or sale and you also get to promote the best SEO toolkit that’s used by more than 6 million users worldwide. If you’re looking for an incredible SEO tool to promote and earn more, make sure to promote Semrush through the Semrush Affiliate Program.

 • Harsh Agrawal

  Harsh Agrawal

  Content Publishers

  Founder of ShoutMeLoud

  Blog scientist, International Speaker

  I have worked with Semrush Affiliate Program for more than seven years, and it has been a great ride!

  Xem video
 • Jasja ter Horst

  Jasja ter Horst

  Data integrators

  Founder and Developer of SEOReviewTools.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  I have worked with and promoted a lot of different SEO software providers over the years. Semrush Team has been one of the most reliable partners since the start of my project. They have supported me with API data, feedback and creative solutions to promote Semrush. This has helped me to not only grow my affiliate revenue, but also to improve my products. The Semrush API is probably the most versatile SEO API available in today’s market. Some examples of the data you can pull from the API include rankings, traffic statistics, keyword statistics and backlinks.

 • Mert Erkal

  Mert Erkal

  Agencies

  Founder of Stradiji Digital Marketing Agency

  The SEO expert with nearly 10 years of experience

  I can easily say that Semrush Affiliate Program is the best affiliate program for digital marketers and agencies. It's very easy to use, transparent, and you have access to a great team ready to help you increase your income every single day. Since we use the tool in our customers' daily SEO and PPC campaigns and have experienced how effective it is, I do not feel any hesitation about promoting it. It's easier for me to sell world-class digital marketing tools and that's what the Semrush suite of SEO and content marketing tools has become over the years.

 • Robbie Richards

  Robbie Richards

  Content Publishers

  Marketing Director, Speaker

  Blogger, Semrush Affiliate

  Over the last few years, I've managed to generate a lot of affiliate income from the Semrush Affiliate Program, which has been a bit of a life changer for me... the Semrush Affiliate Program team goes out of their way to help you be successful in the program.

  Xem video
 • Sandeep Mallya

  Sandeep Mallya

  Content Publishers

  Founder and CEO of Startup Cafe Digital & 99signals

  Blogger, SEMrush Affiliate

  My experience working with the Semrush Affiliate Program team has been nothing short of exceptional. Semrush was one of the first affiliate products I started promoting on my blog, and also one of the first products that made me discover the potential of affiliate marketing. Very few companies have such a streamlined affiliate program that really cares about the affiliates.

Slide 1 of 6
 • Anil Agarwal

  Anil Agarwal

  Content Publishers

  Founder of bloggerspassion.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  The Semrush Affiliate Program is great for two reasons: you earn excellent payouts with each referral or sale and you also get to promote the best SEO toolkit that’s used by more than 6 million users worldwide. If you’re looking for an incredible SEO tool to promote and earn more, make sure to promote Semrush through the Semrush Affiliate Program.

 • Harsh Agrawal

  Harsh Agrawal

  Content Publishers

  Founder of ShoutMeLoud

  Blog scientist, International Speaker

  I have worked with Semrush Affiliate Program for more than seven years, and it has been a great ride!

  Xem video
 • Jasja ter Horst

  Jasja ter Horst

  Data integrators

  Founder and Developer of SEOReviewTools.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  I have worked with and promoted a lot of different SEO software providers over the years. Semrush Team has been one of the most reliable partners since the start of my project. They have supported me with API data, feedback and creative solutions to promote Semrush. This has helped me to not only grow my affiliate revenue, but also to improve my products. The Semrush API is probably the most versatile SEO API available in today’s market. Some examples of the data you can pull from the API include rankings, traffic statistics, keyword statistics and backlinks.

 • Mert Erkal

  Mert Erkal

  Agencies

  Founder of Stradiji Digital Marketing Agency

  The SEO expert with nearly 10 years of experience

  I can easily say that Semrush Affiliate Program is the best affiliate program for digital marketers and agencies. It's very easy to use, transparent, and you have access to a great team ready to help you increase your income every single day. Since we use the tool in our customers' daily SEO and PPC campaigns and have experienced how effective it is, I do not feel any hesitation about promoting it. It's easier for me to sell world-class digital marketing tools and that's what the Semrush suite of SEO and content marketing tools has become over the years.

 • Robbie Richards

  Robbie Richards

  Content Publishers

  Marketing Director, Speaker

  Blogger, Semrush Affiliate

  Over the last few years, I've managed to generate a lot of affiliate income from the Semrush Affiliate Program, which has been a bit of a life changer for me... the Semrush Affiliate Program team goes out of their way to help you be successful in the program.

  Xem video
 • Sandeep Mallya

  Sandeep Mallya

  Content Publishers

  Founder and CEO of Startup Cafe Digital & 99signals

  Blogger, SEMrush Affiliate

  My experience working with the Semrush Affiliate Program team has been nothing short of exceptional. Semrush was one of the first affiliate products I started promoting on my blog, and also one of the first products that made me discover the potential of affiliate marketing. Very few companies have such a streamlined affiliate program that really cares about the affiliates.

Đội ngũ của chúng tôi

Sự phát triển của bạn là kì vọng của chúng tôi!

Bonnie D’Amico
Bonnie D’Amico

Trưởng bộ phận tiếp thị liên kết

Mạnh mẽ trong liên kết tiếp thị trong hơn 14 năm

Olesya
Olesya

Quản lý chương trình

Chuyên gia tài chính và phân tích

Alina
Alina

Quản lý tiếp thị

Biến ý tưởng thành ngôn từ thực tế

Olga
Olga

Quản lý đại lý

Thông hiểu và giải đáp mọi thắc mắc

Lina
Lina

Quản lý đại lý

Thành thạo 4 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha

Andrey
Andrey

Quản lý đại lý

Chuyên gia PPC

Những câu hỏi thường gặp

Semrush is an online visibility management platform ensuring businesses get measurable results from online marketing. Trusted by over 7,000,000 marketers worldwide, with 45+ tools and seamless integration with Google and task management platforms, Semrush offers solutions for SEO, PPC, content, social media, and competitive research.

As a member of the Semrush Affiliate Program, you can earn commission on every step and benefit from last-click attribution with 120 days of cookie life!

Our commission model is flat but very generous: earn $200 for every new Semrush subscription sale; $10 for every new trial activation; and $0.01 for every new signup!

This means that:

 1. When your referral registers an account on semrush.com through your affiliate link, you get $0.01.

 2. If the referral activates a Semrush trial, you get $10.

 3. When the referral purchases any paid Semrush subscription (either monthly or annual), you get $200!

That’s why you earn on every target action your referrals make on semrush.com!

 

Joining the Semrush Affiliate Program is fast and easy! 

We have partnered with Impact to provide you with a market-leading performance-based campaign. All you need to do is to sign up or log in here

Don’t have an account on Impact? Simply fill in the sign-up form and click on the “Sign up” button at the bottom of the page. You can also sign up with your social network account. 

If you already have an account on Impact, simply click on “Log in” at the top of the page

After that, we’ll receive your application and review it during the business week as quickly as possible. You will receive a confirmation or decline notification in your email inbox. Normally, it can take us up to 2 working days to review your application.


If you’re having trouble signing up, please contact us at affiliates@semrush.com.

Please kindly note that we review all applications on Impact only once and we may not provide a detailed response on a declined application.

A reason for a decline is indicated in a notification that is sent to an affiliate after we check the application. 

The following points should help you find out more about the approval process:

 • We have an increased focus on how a website/social media profile is built, its traffic sources, how often content is posted and updated, if the content is relevant if and there is an audience overlap for Semrush promotion.
 • We suggest signing up with an email address that matches your website’s domain name.
 • We do not approve applications that are based on email strategy only to avoid spam promotions.
 • We do not approve applications based on paid advertising only to avoid any fraud/unwelcome traffic.

As a member of the Semrush Affiliate Program, you don’t need to worry about the promo material. 

Everything is pre-designed: links, banners, and videos. So, all you have to do is to choose the promo and simply copy the code. 

You are not obliged to have a website to effectively promote Semrush, however, most of our partners do have them. They write detailed reviews on their blogs, share use cases or create comparison articles.

Our affiliates also use different social media platforms like Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, and LinkedIn.

Digital marketing experts and SEO gurus create great educational materials like webinars, workshops and courses.

Freelancers and agencies confidently recommend Semrush to their clients and show them how it works.

There are a lot of other promo methods that you could use in your affiliate strategy.

Please do not forget that you are obliged to put an affiliate disclosure on each page containing Semrush affiliate links. The disclosure must comply with the FTC requirements.

 

In 2009 (and in later updates), the Federal Trade Commission (FTC)  placed guidelines for how affiliates and influencers should promote products and services to reduce consumer deception. 

If you are an affiliate marketer and promote the products and services of companies that are based in the USA, the UK or Canada, you need to know what the FTC requirements for affiliate disclosure are and why they are so important. 

Semrush is one of those companies as our HQ is in Boston, Massachusetts, USA. Hence, as our affiliate, you are obligated to follow the FTC guidelines when using Semrush affiliate links. 

It's a great advantage for you if you have used Semrush yourself, because you already know the product and could probably name your favorite Semrush tool without missing a beat. However, you are not required to be a Semrush customer in order to be a part of the Affiliate Program.

 

Since the Semrush Affiliate Program is hosted on the Impact network, you withdraw your affiliate commission according to Impact’s payment processing. It is very flexible and you can customize your payment method (Electronic Funds Transfer or PayPal) and schedule a specific payout day each month or simply get paid upon reaching a set threshold.

The minimum threshold starts with $50. 

 

Being an affiliate of any brand involves the responsibility of sharing accurate and reliable information and also complying with the company's legal guidelines. There are some restricted activities you should be aware of in order to be eligible to take part in the Semrush Affiliate Program:

 • You cannot promote Semrush on any gambling websites, websites with adult/hate/violent/defamatory content, or any other content that is considered offensive or inappropriate;
 • You cannot use and/or mention in any way: (i) the Semrush brand name as a keyword in your PPC campaigns across any search engines, including any misspellings in the brand name; (ii) brand names or trademarks of other companies as a keyword in your PPC campaigns across any search engines, including any misspellings in the brand name or trademark.
 • You cannot use and/or mention in any way the Semrush brand name in the domain name of your website, including any misspellings of the brand name;
 • You cannot distribute any misleading or incorrect information and market Semrush trials as discount offers/coupons;
 • You cannot spam or send emails to lists or groups that you do not have permission to send them to. 
 •  You will not receive commission for self-referrals. You are also not allowed to refer the company you are employed by and receive commission for that.
 • The Semrush product may not be provided or made available, either directly or indirectly, in Iran, Libya, North Korea, Sudan, Myanmar, Syria, Cuba or any other country subject to U.S. trade sanctions.
 • You should not use any marketing practices that may attract clients that are not in good standing.
 • You should not engage in any behaviors that are fraudulent, abusive, or harmful to the company, website or the affiliate program.
 • You may not represent, state, position and/or use any means to create the impression that you are our official reseller and/or exclusive partner.
 • You shall not use the Semrush logo without our prior approval.

Do not forget to check the full version of our Terms of Use once you join the Semrush Affiliate Program and do not hesitate to contact us should you have any doubts! 

Trở thành một phần trong thành công của chúng tôi và khám phá vô vàn cơ hội mới, bắt đầu kiếm tiền ngay!