Chương trình đại lý của Semrush

Nhận phần thưởng ở mỗi bước: Thu được 200 USD cho mỗi lượt bán đăng ký Semrush, 10 USD cho mỗi lần kích hoạt bản dùng thử mới và 0,01 USD cho mỗi lượt đăng ký mới.

1 trong 4
500 công ty trong danh sách Fortune sử dụng Semrush
6 Triệu
Người dùng trên toàn cầu
12 Tỷ
Từ khóa trong bộ dữ liệu của chúng tôi
800 triệu
Tên miền

Cách thức hoạt động

Tham gia

Tham gia một trong những chương trình của chúng với chỉ trong vài phút

Quảng cáo

Thúc đẩy quảng bá bằng các tư liệu quảng cáo của chúng tôi

Thu về

Nhận chi phí hoa hồng cho mỗi lượt bán được sản phẩm

Tại sao nên chọn chúng tôi

Hơn 40 công cụ

Quảng bá các công cụ đoạt nhiều giải thưởng quốc tế với hơn 6,000,000 người dùng

Tài liệu quảng cáo

Quảng cáo bằng biểu ngữ và các trang đích độc quyền từ Semrush

Đội ngũ chuyên môn

Các nhà quản lý tài khoản của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn

Ai có thể trở thành đại lý của Semrush?

Nhà phân phối nội dung

Tạo nội dung trên nền tảng của bạn bằng các liên kết và tiện ích con đã được mã hóa lại của bạn để kiếm nguồn thu qua Chương trình liên kết Semrush

Các đối tượng chuộng tìm kiếm trả phí

Chạy chiến dịch bằng các banner và trang đích đã được thiết kế sẵn để tăng doanh thu cùng Chương trình Đại lý Semrush

Nhà tổng hợp dữ liệu

Sử dụng API của Semrush để kiếm tiền với Chương trình đại lý của Semrush

Các Agency

Quản lý khách hàng cùng Semrush hoặc sử dụng một quy trình làm việc riêng biệt để kiếm tiền cùng Chương trình Đại lý Semrush

Diễn giả

Sử dụng các liên kết và mã khuyến mãi giới thiệu để kiếm tiền cùng Chương trình Đại lý Semrush

Các thiên tài tiếp thị toàn diện

Tiếp cận nhiều nguồn đa dạng để quảng bá Semrush và kiếm tiền với Chương trình Đại lý Semrush

Đánh giá của đại lý về chúng tôi

Slide 1 of 6
 • Anil Agarwal

  Anil Agarwal

  Content Publishers

  Founder of bloggerspassion.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  The Semrush Affiliate Program is great for two reasons: you earn excellent payouts with each referral or sale and you also get to promote the best SEO toolkit that’s used by more than 6 million users worldwide. If you’re looking for an incredible SEO tool to promote and earn more, make sure to promote Semrush through the Semrush Affiliate Program.

 • Harsh Agrawal

  Harsh Agrawal

  Content Publishers

  Founder of ShoutMeLoud

  Blog scientist, International Speaker

  I have worked with Semrush Affiliate Program for more than seven years, and it has been a great ride!

  Xem video
 • Jasja ter Horst

  Jasja ter Horst

  Data integrators

  Founder and Developer of SEOReviewTools.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  I have worked with and promoted a lot of different SEO software providers over the years. Semrush Team has been one of the most reliable partners since the start of my project. They have supported me with API data, feedback and creative solutions to promote Semrush. This has helped me to not only grow my affiliate revenue, but also to improve my products. The Semrush API is probably the most versatile SEO API available in today’s market. Some examples of the data you can pull from the API include rankings, traffic statistics, keyword statistics and backlinks.

 • Mert Erkal

  Mert Erkal

  Agencies

  Founder of Stradiji Digital Marketing Agency

  The SEO expert with nearly 10 years of experience

  I can easily say that Semrush Affiliate Program is the best affiliate program for digital marketers and agencies. It's very easy to use, transparent, and you have access to a great team ready to help you increase your income every single day. Since we use the tool in our customers' daily SEO and PPC campaigns and have experienced how effective it is, I do not feel any hesitation about promoting it. It's easier for me to sell world-class digital marketing tools and that's what the Semrush suite of SEO and content marketing tools has become over the years.

 • Robbie Richards

  Robbie Richards

  Content Publishers

  Marketing Director, Speaker

  Blogger, Semrush Affiliate

  Over the last few years, I've managed to generate a lot of affiliate income from the Semrush Affiliate Program, which has been a bit of a life changer for me... the Semrush Affiliate Program team goes out of their way to help you be successful in the program.

  Xem video
 • Sandeep Mallya

  Sandeep Mallya

  Content Publishers

  Founder and CEO of Startup Cafe Digital & 99signals

  Blogger, SEMrush Affiliate

  My experience working with the Semrush Affiliate Program team has been nothing short of exceptional. Semrush was one of the first affiliate products I started promoting on my blog, and also one of the first products that made me discover the potential of affiliate marketing. Very few companies have such a streamlined affiliate program that really cares about the affiliates.

Slide 1 of 6
 • Anil Agarwal

  Anil Agarwal

  Content Publishers

  Founder of bloggerspassion.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  The Semrush Affiliate Program is great for two reasons: you earn excellent payouts with each referral or sale and you also get to promote the best SEO toolkit that’s used by more than 6 million users worldwide. If you’re looking for an incredible SEO tool to promote and earn more, make sure to promote Semrush through the Semrush Affiliate Program.

 • Harsh Agrawal

  Harsh Agrawal

  Content Publishers

  Founder of ShoutMeLoud

  Blog scientist, International Speaker

  I have worked with Semrush Affiliate Program for more than seven years, and it has been a great ride!

  Xem video
 • Jasja ter Horst

  Jasja ter Horst

  Data integrators

  Founder and Developer of SEOReviewTools.com

  Blogger, SEMrush Affiliate

  I have worked with and promoted a lot of different SEO software providers over the years. Semrush Team has been one of the most reliable partners since the start of my project. They have supported me with API data, feedback and creative solutions to promote Semrush. This has helped me to not only grow my affiliate revenue, but also to improve my products. The Semrush API is probably the most versatile SEO API available in today’s market. Some examples of the data you can pull from the API include rankings, traffic statistics, keyword statistics and backlinks.

 • Mert Erkal

  Mert Erkal

  Agencies

  Founder of Stradiji Digital Marketing Agency

  The SEO expert with nearly 10 years of experience

  I can easily say that Semrush Affiliate Program is the best affiliate program for digital marketers and agencies. It's very easy to use, transparent, and you have access to a great team ready to help you increase your income every single day. Since we use the tool in our customers' daily SEO and PPC campaigns and have experienced how effective it is, I do not feel any hesitation about promoting it. It's easier for me to sell world-class digital marketing tools and that's what the Semrush suite of SEO and content marketing tools has become over the years.

 • Robbie Richards

  Robbie Richards

  Content Publishers

  Marketing Director, Speaker

  Blogger, Semrush Affiliate

  Over the last few years, I've managed to generate a lot of affiliate income from the Semrush Affiliate Program, which has been a bit of a life changer for me... the Semrush Affiliate Program team goes out of their way to help you be successful in the program.

  Xem video
 • Sandeep Mallya

  Sandeep Mallya

  Content Publishers

  Founder and CEO of Startup Cafe Digital & 99signals

  Blogger, SEMrush Affiliate

  My experience working with the Semrush Affiliate Program team has been nothing short of exceptional. Semrush was one of the first affiliate products I started promoting on my blog, and also one of the first products that made me discover the potential of affiliate marketing. Very few companies have such a streamlined affiliate program that really cares about the affiliates.

Đội ngũ của chúng tôi

Sự phát triển của bạn là kì vọng của chúng tôi!

Travis
Travis

Head of Affiliate Marketing

Rocking affiliate marketing for 13+ years

Olesya
Olesya

Quản lý chương trình

Chuyên gia tài chính và phân tích

Alina
Alina

Quản lý tiếp thị

Biến ý tưởng thành ngôn từ thực tế

Olga
Olga

Quản lý hỗ trợ

Thông hiểu và giải đáp mọi thắc mắc

Lina
Lina

Quản lý đại lý

Thành thạo 4 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha

Andrey
Andrey

Quản lý đại lý

Chuyên gia PPC

Những câu hỏi thường gặp

Semrush is an online visibility management platform ensuring businesses get measurable results from online marketing. Trusted by over 7,000,000 marketers worldwide, with 45+ tools and seamless integration with Google and task management platforms, Semrush offers solutions for SEO, PPC, content, social media and competitive research.

ShareASale is the affiliate marketing network, where you can promote Semrush and earn $200 for every Semrush subscription sale and $10 for every new lead (trial). 

Based on the feedback of our affiliates, our BeRush program with the first-click attribution model was not the ideal model for most of our affiliates and not up to industry standards. That’s why we decided to introduce a new program on ShareASale, and offer a program with last-click attribution to reward you for the immediate impact you have on a customer’s decision to buy Semrush. 

BeRush is now an invite-only program. Join our new program now and earn $200 per sale. If you joined BeRush before 1st October, you can log in as usual. Your existing and any new BeRush re-bills will remain and you will continue to earn from your sales.
 

As a member of the Semrush Affiliate Program on ShareASale, you earn $200 for every Semrush subscription sale and $10 for every new lead. This means that when your referral purchases a Semrush subscription directly from the Semrush website - a Pro, Guru or Business subscription, either monthly or annual - you will get an affiliate commission for it. You will also earn $10 from every new trial activation. Commissions are flat, so you will be earning a monthly/annual commission once. 

Here are the real numbers as an example: for a user's monthly Pro ($99.95), Guru ($199.95), or Business ($399.95) subscription, an affiliate’s commission will be $200, plus your $10 from the trial activation. The same calculation method is applied to affiliate commissions for annual subscriptions.

It's a great advantage for you if you have used Semrush yourself because you already know the product, but you are not required to be a Semrush customer in order to be a part of the Affiliate Program.

In your affiliate profile on ShareASale, you’ll find unique affiliate links and banners to promote Semrush. You can share the promo in blog posts, via e-mail, post videos or promote Semrush through social networks such as Facebook, Twitter, etc. We have affiliates from all over the world and most of them sell our services across the globe.

Please note that you are obliged to put an affiliate disclosure on each page containing Semrush affiliate links. The disclosure must comply with the FTC requirements.

Here are two possible scenarios:

 1. Yes, you can, if you send paid traffic directly to a specific page on your website where you promote Semrush. 

 2. No, you can’t send paid traffic directly to your Semrush affiliate link without our written permission. In order for you to receive our approval you should send us your paid campaign’s preferences for checking before launching it. If we see any paid advertising campaign across any search engines that has not been previously approved by us, then we have to block your affiliate profile. The same applies on the first violation of the Terms of Use (4.4) below.

While preparing your paid campaign, you should comply with our Terms of Use based on the following restrictions:

4.4. You cannot use and/or mention in any way: (i) the Semrush or BeRush brand names as a keyword in your advertising campaigns across any search engines, including any misspellings in the brand name; (ii) the Semrush or BeRush brand names in the domain name of Your Website, including any misspellings of the brand name; (iii) brand names or trademarks of other companies as a keyword in your advertising campaigns across any search engines, including any misspellings in the brand name or trademark.

Trở thành một phần trong thành công của chúng tôi và khám phá vô vàn cơ hội mới, bắt đầu kiếm tiền ngay!